UTVECKLINGEN AV MEDIER I AFRIKA

Det är svårt att beskriva utvecklingen av medier i Afrika. Afrika är väldigt stort och består av flera olika länder och folkslag. Därför så har utvecklingen skett olika fort och olika mycket på olika platser på kontinenten.

Men om man tittar på mediers utveckling i Afrika som helhet så är intrycket att det finns många diktaturer på kontinenten och ganska få länder har en fri egen media idag. Sedan finns det olika nivåer av mediefrihet i olika afrikanska länder. I till exempel Etiopien existerar inte pressfrihet, istället sköts pressen av regeringen och i Eritrea är det absolut förbjudet att framföra kritik mot regimen, ett flertal journalister hålls fångna under mycket otrevliga förhållanden.

Det är ganska få länder som har mediefrihet i Afrika, men det finns en del, som till exempel Sydafrika, i just det exemplet domineras dock medier av europeiska tidningar och tv-program, främst franska och engelska. Detta är ett spår från kolonialtiden när européerna förtryckte de afrikanska folken och utnyttjade dem som slavar. Många afrikanska länder frigjorde sig dock från västvärldens styrning under 60-talet och 70-talet vilket ledde till att många av de afrikanska länderna sedan dess har varit självständiga. Dock så lämnade européerna länderna ganska hastigt vilket gjorde att många länder gick från att vara hårt styrda till att inte vara styrda alls. I sådana tider av förändringar och osäkerhet bland folket ,som inte riktigt vet hur de ska bygga upp sitt land själva, händer det ofta att folket söker sig till starka och självständiga ledare vilket var just vad som hände i många olika länder, Diktatorer tog makten i det politiska kaoset. Detta har givetvis påverkat fria medier i dessa länder, eftersom fri media inte existerar i diktaturer.

Radion har på senare år blivit den viktigaste av alla medieformer i Afrika. Med radion kan man sända information om den ekonomiska och sociala situationen ut till alla små byar, så länge de har en radio. Det har gett en ökad medvetenhet bland folket. I många afrikanska diktaturer används dock radion som ett sätt att sprida regeringens propaganda, men radion hjälper samtidigt till att sprida omvärldens information in till dessa länder, genom radiosändningar som sänds utifrån och kan berätta för folket vad som egentligen händer.

Något som också håller på att förändra Afrika är internetanvändningen som ökar snabbt. Den gör att vem som helst, kan ta del av den oändliga information som finns på webben, så länge de har tillgång till internet. Detta leder givetvis till att man i Afrika hela tiden blir mer medveten om omvärlden och med hjälp av informationen på internet kan jobba för ett demokratiskt och rättvist sätt att leva.

Niklas Mattsson