av Mûcahit Basoda och Dahir Hadji Abdi

Europa

De västereuropeiska länderna hade större möjligheter att granska makten än länderna i Östeuropa under efterkrigstiden. Spanien och Grekland har dock påverkat tidningarnas innehåll och begränsat journalisternas arbete eftersom de har varit odemokratiska under delar av 1900-talet.

Public Service

Public service (i allmänhetens tjänst, allmännyttig, allmänradio eller allmän-TV) finns i flera demokratiska länder i Europa och är radio- eller TV-verksamhet som syftar till att ge allmänheten en särskild sorts berikande programutbud genom att företaget i fråga har ett avtal med staten rörande bolagets innehåll. I uttryckets hemland Storbritannien innefattar public service dels BBC, som brukar kallas för public service-modern, dels de privata bolagen ITV, Channel 4 och Five som alla har särskilda förpliktelser gentemot allmänheten.

Termen har dock olika betydelser och tenderar att missbrukas av länder som har statligt styrda åsiktsmedia, där enbart den styrande regimens åsikter släpps fram. Public service kan beteckna kontroll, oftast utövad av någon myndighet, som syftar till att reglera programutbudet hos programkanalerna, även ibland programföretag som verkar på en kommersiell grund.

Detta kan ta sig uttryck i att ett kommersiellt programbolag får åta sig särskilda åtaganden, som att sända ett visst antal timmar program inom särskilda genrer (såsom nyheter och regionala program). Dessa åtaganden har kunnat påtvingas de kommersiella programföretagen genom att erbjuda dem attraktiv täckning med markbundna TV-sändare.

Public service var under årtionden i många länder lika med ett statligt kontrollerat monopol på all sändning av radio och TV i Europa. Dess monopol har urholkats av såväl avreglering som konkurrens från kanaler som sänder via satellit, kabel och digitala marknät. Public service kan finansieras på flera sätt, såsom genom TV-licens (vanligt i Europa), statliga medel (förekommer bland annat i Nederländerna och Australien), frivilliga donationer (USA) samt reklam.

Helt reklamfri public service förekommer enbart i de nordiska länderna. Dock är "sponsring" av vissa populära evenemang som Melodifestivalen och Sporthändelser tillåtna och ens logga och budskap visas upp och omtalas, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Australien och Japan. I övriga länder är public service ofta delfinansierat av reklamavbrott i sändningarna i likhet med de privata kanalerna.

Konflikt mellan Sverige och Israel om en artikel

Aftonbladet publicerade en artikel av frilansjournalisten Donald Boström som handlar om att palestinier misstänker israeliska militärer för att ta organ från döda palestinier, organ avsedda för transplantationer. Artikeln väckte häftiga reaktioner i Israel och vice utrikesminister Danny Ayalon krävde att den svenska regeringen skulle fördöma artikeln. ”Artikeln stinker av rasism” menade Ayalon och ville stoppa den. Men i Sverige hänvisade man till Sveriges Yttrandefrihetsgrundlag

Bertelsmann-koncernen i Tyskland

Bertelsmann koncernen är Europas största mediekoncern med bok- och tidskriftsförlag, skivutgivning, bok- och skivklubbar, video- och filmproduktion, tryckeri- och multimediaverksamhet samt engagemang i TV- och radiokanaler. Carl Bertelsmann grundade 1835. Koncernen har huvudkontor i Tyskland.

Sensationsjournalistik

Det är Expressen och Aftonbladet som ägnar sig åt sensations-journalistik.