I Norden

Finland

I Finland har tidningarna varit ett viktigt organ sedan slutet av 1800-talet då de debatterade om att införa en demokrati i Finland precis som alla andra nordiska länder.

Finlands största finskspråkiga tidning heter Helsingin Sanomat och startades år 1904 och räknas till Skandinaviens största morgon tidning, trots att den fick konkurrens under 2000-talet. Helsingin Sanomat ägs av företaget Sanoma som är Finlands största företag och ett av de största i Norden. De äger både radio och TV-kanaler men också papperstidningar, läromedelsföretag med mera.

Public Service-bolaget YLE sänder fyra TV-kanaler varav en, YLE FST5, är svenskspråkig. Dessa kanaler finansieras genom en avgift för TV-innehav. Den populäraste TV-kanalen är den kommersiella MTV3.

Yleisradion Iso Paja