I Norden

av Sophie Loch

NORDEN

De nordiska länderna har varit med om liknande händelser vilket gör att medierna i de länderna har präglats av händelserna. Eftersom de nordiska länderna har varit med om samma saker har medierna byggts upp på liknande sätt. Efter andra världskrigets slut har de nordiska länderna levt i fred. Dessutom har alla länderna demokrati och yttrande- och tryckfrihet i sina grundlagar vilket ger medierna, journalisterna en väldigt stor frihet om vad de ska skriva/prata om i TV och tidningarna.
Norden