I Norden

Sverige

Sveriges största medieföretag är Bonnier, som äger en stor del av Sveriges medier. Bonnier är ett familjeföretag som har gått i arv.. Företaget grundades år 1837 och är idag Sveriges största. Bonnier äger olika TV-kanaler som TV4 och Canal Plus. De äger tidningen Dagens Nyheter, SF- bio. Bokförlagen: Månpocket och Bonnier Carlsen. Bonnier äger även en stor del av TT.

TT (Tidningarnas Telegrambyrå) fungerar som en stor dagstidning med reportrar och fotografer som samlar information och skriver artiklar, men de säljer sedan artiklarna och bilderna till övriga media. Fram till 1999 ägdes TT gemensamt av alla medier, medierna var samtidigt kunder. Idag ägs TT av ett tiotal stora tidningar. Liksom andra internationella nyhetsbyråer har TT en dominerande ställning på nyhetsmarknaden i Sverige, vilket kan innebära att eventuella fel och brister i rapporteringen får stort genomslag i medierna. Dessutom kan det resultera i en ensidig och onyanserad mediebevakning.

I Sverige finns det också publicservice-företag, som SVT och SR. Sedan 1994 ägs SVT av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens uppgift är att vara en buffert mellan statsmakterna och public service-bolagen. Så staten äger inte kanalerna direkt, men har en indirekt kontroll. Stiftelsens syfte är att främja programbolagens oberoende.

Publicservice-kanalern sänder ingen reklam, och måste sända nyheter och andra samhälls program men de får också sända nöjes program. Eftersom Sverige är en demokrati så får inte det partiet som sitter i ledningen bestämma att kanalerna bara ska visa eller prata om en partiets politiska åsikt.

Sveriges Television, 1