Rysslands mediesituation

Mediesituationen under Sovjetunionens tid

Fram till mitten av 1980-talet hade staten i princip alla makt över media i Sovjetunionen. Staten censurerade det mesta, och journalisterna själva "självcensurerade" sitt material då de helt enkelt var rädda för att utrrycka kritik m.m. mot staten. Vad gällde TV så användes det framförallt under 80-talet som en kommunikationskanal för att få maktinflytande, då det även här var staten som ägde alla kanaler och styrde över innehållet.

Hur media har utveckats under Putins styre

Vladimir Putin blev president år 1999. Fri media har försämrats sedan Putin fick makten, och blivit betydligt mer kontrollerad. Speciellt under de första åren av hans regerande åtalades medier, och fick sina tillstånd indragna på grund av att staten inte ville att de skulle sprida regeringskritisk propaganda.

Hur ser mediasituationen ut i Ryssland idag?

Idag styrs den övervägande delen av rysk media av staten, eller “regeringsvänliga” affärsmän. President Putin själv, eller andra medlemmar ur hans parti, syns betydligt mer än några andra politiska grupper i ryska TV-kanaler. Detta är dock inte en medveten eller planerad censur, det beror mest på att ryska media och många journalister frivilligt väljer att inte kritisera Putin, och gör nyhetsprioriteringen därefter.

 

Elsa Björkegren

Valid CSS!

Valid XHTML 1.0!