Tidningar i Ryssland / Anna Polikovskaja

Varför har inte Ryssland någon gemensam tidning idag?

På grund av att landet geografiskt sett är så stort, innebär det att det är mycket svårt, ekonomiskt sett, för en dagstidning att kunna spridas över hela Ryssland.

Tidnings-situationen under Sovjetunionens tid

Under Sovjetunionens tid gav det kommunistiska partiet ut en statligt kontrollerad tidning i åtta miljoner exemplar, som hette Pravda, (betyder “sanning”).

Anna Polikovskaja

Anna Polikovskaja var en journalist som skrev för den oberoende tidningen Novaja Gazeta. Hon skrev framförallt om krigsföringen i Tjetjenien och de demokratiska bristerna i Ryssland. De som styrde i Ryssland gillade inte alls att Polikovskaja fokuserade på dessa områden, även fast den tidning hon arbetade för var ganska liten, och de avslöjandena hon gjorde gällande krigsbrott och övergrepp inte på något sätt direkt rubbade Putins ställning. Däremot blev hon mycket uppmärksammad i andra länder, många av hennes böcker finns bland annat översatta till svenska. År 2006 hittades Polikovskaja ihjälskjuten i sitt lägenhetshus. De personer som pekats ut som beställare av mordet har anknytning till den ryska säkerhetstjänsten FSB, men ännu har ingen mördare åtalats.

Elsa Björkegren

Valid CSS!

Valid XHTML 1.0!