Tjernobyl-olyckan och fri information

Tjernobyl-olyckan och vikten av fri information

1986 inträffade en härdsmälta i det ryska kärnverket i Tjernobyl. De boende runt kärnkraftverket, ca 120 000 människor, evakuerades inte förrän efter 40 timmar. Detta berodde på att de som styrde i Sovjetunionen hållit tyst om olyckan. På grund av det dröjde innan man fick höra om händelsen, utsattes många människor, bland annat i Sverige, för radioaktivt nedfall fast det hade kunnat undvikas. Ledaren under denna tid, Michail Gorbatjov, berättade tio år efter olyckan att han medvetet hade undanhållit händelsen, men även att ingen berättat allavaret i det inträffade för honom. Risken finns nämligen att information undanhålls de ansvariga, när människor i en liten miljö är rädda för att säga till när något gått fel. Om Gorbatjov hade fått korrekt information direkt när olyckan hände, där man även informerade om allvaret i situationen, och om Gorbatjov sedan i sin tur hade gått ut med vad som hänt så snabbt som möjligt, hade förmodligen inte så många människor drabbats av kärnkrafts-olyckan. Fri information till folket, så fort det går, är väldigt avgörande och viktigt i sådana här situationer.

Elsa Björkegren

Valid CSS!

Valid XHTML 1.0!