Radios utveckling i USA

Majoriteten av USA:s befolkning färdas via bil till sitt jobb. Därmed är det många som vill ha någonting att lyssna på medan man färdas från hemmet till jobbet, och radion har alltid varit viktig för människor i USA.

I USA har all radio varit kommersiell sedan starten på 1910-talet, och reklam började sändas 1919. USA var alltså först i världen med att sända radioprogram regelbundet. Förr var det mest nyheter som sändes eller kanaler med bara musik. Nu är det mer blandat, det finns fortfarande kanaler som är mer inriktade på en viss musikstil eller sänder mer nyheter. Det var även så att radion var det lättaste sättet att få reda på saker som hände i samhället. Radio

TV:s utveckling i USA

Även när det gäller TV var USA först i världen med regelbundna TV-sändningar. En undersökning visar att nästan alla äger minst en TV eller mer i USA och att ungefär 114,200,000 hushåll har en TV i sitt hem.

Den amerikanska televisionen domineras och präglas helt av kommersiella bolag och det har aldrig funnits en statligt styrd public service-kanal. Däremot finns ett nätverk av icke-kommersiella stationer, PBS, som finansieras av donationer. USA har även världens bredaste och största televisionsnätverk (networks), i huvudsak fem stora kommersiella TV-bolag: NBC, ABC (som ägs av Disney), CBS, FOX och the CW (som bla ägs av Time Warner). Det innebär att de påverkar det som sänds i TV mer än vad man egentligen tror.

Radion kom först men sen kom TV:n och man kom på nya sätt att nå ut till samhället, med nyheter, skvaller eller musik osv. 1950's television